Adresse til Portalen er ikke portal.sfj.no. Det er to nye adresser.

     Når du sit på kontoret (tilsett/adm-nett), eller du har ei domene-PC kobla opp via Direct Access, er adressa: intranett.sfj.intern

     Frå andre maskinar som ikkje er jobb-PC, t.d. private PC eller nettbrett, er adressa: intranett.sfj.no

   Ver venleg å oppdater bokmerka dine.